Teatersport

”Jan har været med til at udvikle undervisningsforløbet fra at være ren simulationstræning til også at indbefatte diverse øvelser inspireret af teatersport. … Samarbejdet har desuden været behageligt og meget konstruktivt, da Jan også selv har budt ind med mange gode idèer og forslag til øvelser og justeringer i forløbet”
– University College Lillebælt

Kærlig provokation

”Vi havde ønsket et kreativt indslag, en kærlig provokation og et godt grin, og vi fik det hele. De fik rigtig meget med fra vores snakke ude i grupperne, og de involverede deltagerne til stor glæde for alle. Kan kun anbefales!”
– Egedal Kommune

1:1

Jeg bruger improvisation som grundlag og afsæt for ledelsesudvikling, for træning i 1:1 kommunikation og formidling.

Nærvær

Improvisation træner nærværet. Nærvær er lig med evnen til at lytte til og se den anden, slippe kontrollen og ikke foregribe begivenhedernes gang.

Vil du vide mere?

Er du nysgerrig på, hvordan ImproVis kan hjælpe din virksomhed, organisation eller uddannelsesinstitution med mere nærvær i relationer, så ring 28 12 14 03 eller skriv på jan@overgaard-mogensen.dk

ImproVis


I vores samfund er der brug for at droppe angsten for fiasko og trangen til at ville kontrollere fremtiden. Der er brug for at anerkende fejl som en måde at komme videre på, anerkende at det uforudsigelige uundgåeligt vil ske.

Jeg hjælper virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner med nærvær i relationer. Bedre relationer til kunder, borgere og kolleger giver øget trivsel, bedre kundepleje og øget omsætning.

Jeg bruger improvisation som grundlag og afsæt for ledelsesudvikling, for træning i 1:1 kommunikation, formidling og som teambuilding.

Improvisation handler om nærvær, om at give slip og bruge det, der er - også de pludseligt opståede fejl eller det uforudsigelige. Nærvær er lig med evnen til at være mere opmærksom. At lytte mere, at se mere - at give slip på fordomme om både for- og fremtid. Når du lytter og ser mere, opdager du mere og når du opdager mere, har du mere at arbejde med.

Har bl.a. arbejdet for Mærsk Oil, Professionshøjsskolen Metropol, Egedal Kommune, University College Lillebælt og Odense Universitetshospital.
Powered by Nirvana & WordPress.