Mere plads til det uforudsigelige …

I naturvidenskaben findes fænomenet ‘selvorganiserende kritiske systemer’ – et system som er umuligt at forudsige. Sådanne systemer opholder sig på grænsen mellem orden og kaos, hvor der bestandig foregår både mange små og få store ændringer. Det enkleste billede på et sådant system er sandbunken.

»Forestil dig en situation hvor man drysser sand på et bord. I begyndelsen lander sandkornene, hvor de vil, og de vekselvirker ikke med hinanden på nogen måde. Men efterhånden dannes der en bunke, og man begynder at få små laviner. Man kan ikke længere beskrive systemet som en gruppe af individuelle sandkorn, der ikke kender til hinandens eksistens, idet de begynder at vekselvirke med hinanden. Efterhånden som bunken bliver større og større, bliver lavinerne også større, og på et eller andet tidspunkt kan bunken ikke vokse længere. Den når det, vi kalder det kritiske punkt, eller den kritiske tilstand, og i denne tilstand vil man have laviner i alle størrelser. Man kan ikke længere beskrive de individuelle egenskaber, men man må beskrive dynamikken på en holistisk måde.« (citat fysikeren Per Bak )

Andre eksempler er jordskælv, børskrak eller trafikpropper.

Denne forskning fortæller os at verden ikke er et ligevægtsfænomen, hvor katastrofen er en undtagelse, men at ikke-ligevægten er reglen snarere end undtagelsen, at det går galt på et eller andet tidspunkt og at vi sandsynligvis intet kan gøre ved det.

Det vil sige: fejl sker. Punktum.

Et menneske kan anskues som et selvorganiserende kritisk system – ligevægten er en utopi og fejl og skred opstår.

For at kunne agere i et selvorganiserende kritisk system er improvisation alfa & omega. Når systemet ikke kan forudsiges, er det bedste man kan gøre at vide så meget som muligt, kende sin egen rolle og vilje og så være klar til at reagere når sandskredet sætter ind.

Den allerbedste måde at være klar til sandskredet (det uforudsigelige) på er ved at være til stede.

Så hvad er IRL?

En improvisationsmetode, der tager virkeligheden alvorligt. Oprindeligt skabt til at lave lange, improviserede teaterforestillinger ved hjælp af simple regler. En IRL teaterforestilling kan sammenlignes med en fodboldkamp: vi kender reglerne, øver os i driblinger, sammenspil, overblik, frispark – men den enkelte kamp er umulig at forudsige og derfor ny. Hver gang.

Der er fire principper i In Real Life-improvisation:

  • Slip intentionen om at kontrollere situationen.
  • Fejl er en mulighed for at komme videre.
  • Øjeblikket bestemmer hvad der vil ske lige om lidt.
  • Konflikter skaber udvikling.

IRL-improvisation træner en i at smide sandkorn i den (efterhånden) definerede sandkasse og ride med på sandskredet, når det sætter ind.

IRL-principperne har vist sig stærke og brugbare i samspillet imellem mennesker – imellem kolleger, imellem ledere og ansatte og ledere imellem. Jeg bruger principperne fra IRL og improvisation til ledelsesudvikling, kommunikationstræning og læring.

Der er brug for at droppe angsten for fiasko og trangen til at ville kontrollere hvad der sker lige om lidt.