Kommunikation – for dem der skal vide, hvad de gør

Kommunikation er en kompleks, social, improvisatorisk dans. Vi gør det alle sammen hver dag – men som enhver anden dans kan man blive bedre ved at øve sig.

På kurset ”1:1 kommunikation – for folk der skal vide hvad de gør” skabes det trygge og bramfrie rum, hvor træning afføder feedback, der afløses af mere træning.

Du får mulighed for:

Træning af kommunikation i improviseret rollespil
Træning af kommunikation i improviseret rollespil
  • At trække dig tilbage til undren og refleksion over dagligdagens udfordringer.
  • At afprøve nye sider og muligheder af dig selv i forskellige situationer, som du møder i din hverdag.
  • At blive fortrolig med effektive feedback-mekanismer: hvorfor gik det som det gik, hvorfor handler andre som de gør – og hvorfor handlede jeg selv, som jeg gjorde og hvordan taler vi om det, så der både er plads til følelser og fornuften?

Min undervisning træner, i form af øvelser, nærvær i samtaler og i møder imellem mennesker. Nærvær er modet til at være opmærksom på den anden og ikke foregribe fremtiden. Dette bevidstgør naturligt vores sanser og krop – øjne, hænder og stemme. Kun træning, feedback og mere træning skaber mulighed for forandring.

“1:1 kommunikation – for folk der skal vide hvad de gør” handler om almen bevidstgørelse af de personlige virkemidler og kan bruges både til ledelsesudvikling, jobsamtale-træning, træning af servicepersonale m.m.

Kontakt mig for at høre mere: 28121403

Konflikter kan styres og trappes ned. Lær simple måder at improvisere i en konflikt.
Konflikter kan styres og trappes ned. Lær simple måder at improvisere i en konflikt.